do kasy suma: 0,00 zł
Kategoria wpisu

Czy praca na drabinie jest pracą na wysokości?

czy praca na drabinie to praca na wysokości

Czy praca na drabinie jest pracą na wysokości?

Wiele osób zastanawia się nad kwestiami prawnymi związanymi z pracą na wysokości w środowisku, gdzie wykorzystywane są drabiny aluminiowe. Czy są jakieś wymagania dotyczące pracy na wysokości do 3 metrów? Przepisy w tej kwestii są dość jednoznaczne. Wymagają zarówno badań lekarskich, jak i stosowania środków ochrony oraz przestrzegania zasad BHP pracy na drabinie, dlatego warto je znać. Dotyczą one jednak wyłącznie pracowników w firmach, a więc to, w jaki sposób wykorzystujesz drabinę we własnym domu albo ogrodzie, nie jest w żaden sposób ograniczone przepisami. 


Spis treści:

Od jakiej wysokości zaczyna się praca na wysokości?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, praca na wysokości zaczyna się już od 1 metra ponad powierzchnią ziemi lub podłogi. Rozdział 6 został w całości poświęcony tematyce prac niebezpiecznych. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy pracownik w trakcie wchodzenia na wyższy poziom będzie odsłonięty ze wszystkich stron ścianami, oknami lub elementami uniemożliwiającymi upadek, sięgającymi powyżej 1,5 metra.

 Innymi słowy, przepisy dotyczące pracy na wysokości nie dotyczą:
  • prac na podwyższeniu na poziomie kolejnego piętra budynku,
  • pracy na balkonie, jeżeli od zewnętrznej strony jest on dobrze zabezpieczony kratami lub balustradą o wysokości co najmniej 1,1 metra (nie dotyczy to pracy, która wymaga wchodzenia na tę balustradę - taka praca podlega już przepisom pracy na wysokości).

Wszystkie inne prace odbywające się ponad metr nad powierzchnią podłogi lub ziemi są traktowane jako praca na wysokości. Warto tutaj zaznaczyć, że do takiej pracy zalicza się także wchodzenie na parapet okienny. Wysokość jednego metra to nie dużo, w trakcie wykonywania czynności domowych, takich jak mycie okien albo wieszanie zasłon, często na drabinę wchodzi się znacznie wyżej. Jednak upadek nawet z takiej wysokości grozi stłuczeniami lub urazami, dlatego w środowisku pracy należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących pracy na wysokości. 

Praca na drabinie powyżej 1m — przepisy

Praca na drabinie powyżej jednego metra uznawana jest za pracę na wysokości. Oznacza to, że pracownik mający takie obowiązki musi mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania takich prac. W razie wypadku albo kontroli, pracodawca odpowiada za posiadanie takiego dokumentu.

W przepisach zawartych w § 8b ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) czytamy, że drabina może być wykorzystywana do krótkotrwałej pracy na wysokości, jeżeli nie ma możliwości skorzystania z innego, bardziej bezpiecznego narzędzia.

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany w taki sposób zorganizować i kierować pracami na drabinie, aby pracownik nie musiał wychylać się poza jej obrys. Sama drabina powinna być także stabilna, zabezpieczona na przykład przed przesunięciem się albo złożeniem, a także mieć udźwig stosowny do wagi korzystającej z niej osoby.

W przepisach jest jednoznacznie określone, jakie standardy musi spełniać drabina w trakcie jej użytkowania. Mowa o takich elementach, jak ustawienie gwarantujące stateczność, stabilne, twarde podłoże oraz wykorzystanie drabiny ze stopkami antypoślizgowymi, zapobiegającymi przesuwanie się drabiny na powierzchni. Elementy łączone, z których składa się drabina, muszą być połączone w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się względem siebie (np. za pomocą pręta uniemożliwiającego rozsunięcie się rozstawionej drabiny). Dodatkowo, pracownik w trakcie korzystania z drabiny przez cały czas musi mieć możliwość bezpiecznego chwycenia się poręczy.

Istotne jest więc, aby zakupić certyfikowany model. Upadek z wysokości jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Nie wolno oszczędzać i iść na kompromisy pod względem jakości. Praca na wysokości do 3m i oczywiście wyższej musi odbywać się na sprzęcie profesjonalnym.

Praca na drabinie powyżej 2 metrów

W przypadku pracy odbywającej się na drabinie 2m i wyższej, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego stroju roboczego - pracownik musi mieć szelki ochronne z krótką linką przymocowaną do stabilnego elementu konstrukcyjnego (nie do drabiny) oraz z urządzeniem samohamownym. Wymagany jest także hełm ochronny do prac wysokościowych i ochronna kamizelka. Dodatkowo pracodawca powinien wprowadzić własne zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy na drabinie - instrukcję BHP. 

Praca na wysokości powyżej 3 metrów wymaga już dodatkowego zaznaczenia tego na skierowaniu do lekarza medycyny pracy. Taką wysokość uznaje się bowiem za znaczną. W związku z tym niezbędne jest przeszkolenie pracownika co do pracy na wysokości, a także wykonanie dodatkowych badań lekarskich umożliwiających otrzymanie uprawnień wysokościowych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm).

Czy można wykonywać pracę na drabinie bez uprawnień wysokościowych?

Do wysokości 1 metra ponad gruntem można wykonywać pracę na drabinie bez żadnych dodatkowych uprawnień. Przy wysokości między 1 a 3 metry ponad gruntem niezbędne jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do tego rodzaju pracy. Przy wysokości ponad 3 metry w grę wchodzą już badania lekarskie.

Inny rodzaj ograniczeń powiązany jest z typem prowadzonych na niej prac. Na wysokości powyżej 3 metrów nie można wykonywać żadnych prac murarskich, tynkarskich i ciesielskich wykorzystujących drabinę przystawną. Drabiny rozstawnej z kolei nie można wykorzystywać na wysokości powyżej 4 metrów w przypadku prac malarskich. Jeżeli długość drabiny przekracza 4 metry, niezbędne jest jej przenoszenie przez minimum dwie osoby.

Warto podkreślić, że praca na drabinie nie jest uznawana za pracę na wysokości, jeżeli konstrukcja ta służy jedynie do przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi poziomami. 

Czy sprzątaczka podczas pracy może wchodzić na drabinę?

Przepisy BHP związane z pracą na wysokości, dotyczące również zawodu sprzątaczki, rozróżniają dwie sytuacje. Pierwszą jest ta, podczas której pracownik znajduje się w środku pomieszczenia, a na skutek nieuwagi grozi mu co najwyżej upadek na podłogę z wysokości poniżej dwóch metrów. Dzieje się tak wówczas, kiedy okna są dobrze zabezpieczone. Druga sytuacja dotyczy możliwości wypadnięcia przez okno podczas jego mycia z wysokości ponad dwóch metrów, jeżeli nie jest ono na przykład zabezpieczone zewnętrzną kratą albo stabilną poprzeczką lub balustradą.

Teoretycznie praca na wysokości odbywa się dopiero od jednego metra powyżej wysokości podłoża. Średniego wzrostu osoba podczas mycia standardowych okien od środka albo na zewnątrz (jeżeli zewnętrzna strona budynku jest dobrze zabezpieczona przed wypadnięciem) nie powinna więc być zmuszoną do wchodzenia na wyższą drabinę, więc nie wymaga to dodatkowych uprawnień.

Co więcej, w niektórych przypadkach nie jest wymagane używanie drabiny, bo wystarczy specjalna myjka na teleskopowym kiju.

Jeżeli sprzątaczka podczas wykonywania swojej pracy będzie korzystała z drabiny na wysokości ponad 1 metra, powinna mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań. Jeżeli będzie to wysokość ponad trzech metrów, konieczne jest wręcz przeszkolenie pracownika i wykonanie stosownych badań przez lekarza medycyny pracy.  

W każdej sytuacji używana drabina powinna być przede wszystkim bezpieczna i zgodna z przepisami BHP, przez co minimalizuje się ryzyko wypadku. Nawet praca na wysokości do 3 m może wymagać użycia odpowiedniej klasy sprzętu.

Praca na drabinie w sklepie — co mówią przepisy?

Badania do pracy na wysokości do 3m zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są niezbędne i wystarczające jest zaświadczenie lekarskie. Dotyczy to oczywiście również pracowników sklepów, którzy w ramach zadań magazynowych czy rozkładania towaru na półkach niejednokrotnie wchodzą na drabiny lub rusztowania na wysokości ponad metra od podłoża. W zależności więc na jaką wysokość wchodzi pracownik sklepu, powinien mieć on odpowiednią dokumentację. W razie niedopełnienia tych wymagań, w przypadku kontroli, pracodawcę czekają spore nieprzyjemności, dlatego nie warto ryzykować.

Jak więc wyraźnie widać, nie tylko praca na wysokości do 3m przepisy ma jasno sprecyzowane. Należy się kierować nie tylko nimi, ale także zdrowym rozsądkiem. Dobrej jakości drabina, bez uszkodzeń, stabilna, z antypoślizgowymi nóżkami, postawiona na równym podłożu pomoże w wykonaniu wszelkich prac wymagających wejścia na większą wysokość. Przepisy BHP tego nie regulują, ale warto zapewnić asekurację drugiej osoby, która nadzorować będzie, czy drabina przez cały czas zachowuje stabilność. Te elementy zapewniają bezpieczeństwo w trakcie pracy na wysokości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
src="//widgets.trustedshops.com/js/XE49D70E0C89E937BCF9E72B2D0D603D0.js">
Sklep internetowy Shoper Premium